Điều này thể hiện trong việc tham mưu giúp nhận xét, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, sở trường của cán bộ thuộc quyền. Điều này dẫn đến tình trạng quy hoạch, cất nhắc, bố trí, sử dụng cán bộ không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

Dù đã có quy định công khai trong tuyển dụng, bổ nhiệm... nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều cán bộ, viên chức không gánh vác được công việc được bố trí. Điều đó cho thấy việc lựa chọn cán bộ đã thiếu cơ sở khoa học. Nhiều trường hợp thậm chí bố trí cán bộ theo kiểu "tạo chân rết" vào thời điểm cuối nhiệm kỳ hoặc giai đoạn lãnh đạo sở, ngành, địa phương chuẩn bị nghỉ hưu. Cán bộ, nhân viên trong đơn vị biết chuyện đó nhưng im lặng. Việc này không chỉ làm cho hoạt động của bộ máy kém hiệu quả mà còn gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Đáng chú ý là khi dư luận bàn tán về việc bố trí, sử dụng cán bộ không phù hợp với yêu cầu thì lập tức, "người có trách nhiệm" của địa phương, đơn vị liền tìm cách đối phó, khi thì điều chuyển công việc, lúc lại cử cán bộ ấy đi học...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 3 "chứng bệnh" mà người lựa chọn cán bộ hay mắc phải, đó là: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình mà chán ghét những người chính trực; ham dùng những người tính tình hợp với mình mà tránh những người không hợp.

Vì những "chứng bệnh" nêu trên, khi người được bổ nhiệm, bố trí không gánh vác được công việc, thậm chí làm điều sai bậy thì người lựa chọn cán bộ lại dễ bao che hay làm ngơ, khiến dư luận càng thêm bức xúc.

Điều này cũng cho thấy ở những nơi xảy ra việc bố trí, bổ nhiệm không phù hợp, công tác cán bộ và công tác kiểm tra giám sát đã không được cấp ủy quan tâm đúng mức. Đây chính là tác nhân làm cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ ở một số nơi không được "khéo" như tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bác Hồ từng nhắc nhở: "Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc".

Từ thực tiễn khách quan, chúng ta cần suy ngẫm để thấy rõ trách nhiệm của mình và cùng góp sức đấu tranh đối với hành vi bố trí, bổ nhiệm cán bộ chưa phù hợp, không trong sáng, đang là lực cản không nhỏ của sự phát triển.

Mặc Sanh (cựu chiến binh ở TP Đà Nẵng)