Có được xuất ngũ trước thời hạn?

Bạn đọc Nguyễn Văn Điền (TP HCM) hỏi: Tôi đang đi nghĩa vụ quân sự được 1 năm nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên muốn xin xuất ngũ trước thời hạn có được không?

Có được xuất ngũ trước thời hạn?
Xem thêm