Hết thời hạn sử dụng đất có được tiếp tục sử dụng?

Ông Lý Vĩ (quận Tân Phú, TP HCM) thắc mắc: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất khi hết hạn sử dụng thì có được tiếp tục sử dụng đất?

Hết thời hạn sử dụng đất có được tiếp tục sử dụng?
Xem thêm