Sáng 30-6, Bộ Y tế đã công bố hoàn thành Cổng dịch vụ công trực tuyến mức 4. Trước đó, ngày 13-11-2019, Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế chính thức được khai trương tại địa chỉ https://dichvucong.moh.gov.vn là cổng trực tuyến duy nhất tập trung tất cả các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế. Đến nay Bộ Y tế đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100 % thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ Y tế.

Tại Lễ công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 4 sáng 30-6, biểu dương những nỗ lực của Bộ Y tế cùng các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay thời gian tới, cần hoàn thiện hệ thống để việc thực hiện thuận tiện, đúng mục tiêu đề ra, đồng thời cần nhân rộng tới tất cả các bộ ngành, triển khai nhanh chóng hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bộ Y tế hoàn thành dịch vụ công trực tuyến trước thời hạn 5 năm - Ảnh 1.

Bộ Y tế công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 4- Ảnh: Bộ Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến, từ năm 2014, Bộ Y tế đã là một trong số những Bộ tiên phong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm "Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm".

Dịch vụ công trực tuyến cung cấp đầy đủ các giao dịch trực tuyến từ nộp hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí, bổ sung hồ sơ, nhận kết quả, sử dụng chữ ký số.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định đây là một cuộc cách mạng số trong ngành y tế, góp phần thay đổi diện mạo của ngành trong sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin. Theo Thứ trưởng Long sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là yếu tố tiên quyết, quyết định sự triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế có tính đột phá, về đích trước thời gian 5 năm so với lộ trình đề ra ban đầu.

Bộ Y tế hoàn thành dịch vụ công trực tuyến trước thời hạn 5 năm - Ảnh 2.

Giao diện Cổng dịch vụ công Bộ Y tế

Cổng dịch vụ công Bộ Y tế đã được tích hợp thành công lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống dịch vụ công của địa phương tạo thành một nền tảng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thông suốt.

Theo thống kê tính từ ngày 1-1-2020 đến nay, với 321 dịch vụ công trực tuyến, tổng số hồ sơ được xử lý trực tuyến là hơn 33.400 hồ sơ, trong đó: Vụ Trang thiết bị và công trình y tế: 4.919 hồ sơ; Cục An toàn thực phẩm: 8.708 hồ sơ; Cục Quản lý dược: 18.027 hồ sơ; Cục Quản lý khám, chữa bệnh: 1.724 hồ sơ...

D.Thu