Tính đến ngày 24-1, ông Trump đã ký tổng cộng 10 sắc lệnh kể từ khi tiếp quản Nhà Trắng.

Phần lớn chúng đều phù hợp với bản kế hoạch chi tiết về những gì ông Trump sẽ làm trong 100 ngày đầu tiên, được tung ra hồi tháng 10-2016.

Dưới đây là danh sách 10 sắc lệnh ông Trump đã ký:

1. Bắt đầu tiến trình bãi bỏ Obamacare. Ông Trump đã cho phép tất cả các cơ quan liên quan tìm cách giảm gánh nặng pháp lý trong việc sửa đổi Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), còn gọi là Obamacare.

2. Đóng băng các quy định. Tân tổng thống đóng băng tất cả các quy định mới đang được tiến hành (nhưng chưa được phê chuẩn) cho đến khi được ông hoặc một cơ quan phê duyệt sau khi nắm quyền. Điều này có nghĩa là bất kỳ quy định nào do Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama ký trong những tuần cuối cùng đều bị tạm ngừng cho đến khi được chính quyền ông Trump xem xét.


Ông Trump và sắc lệnh thông qua dự án xây dựng hai đường ống dẫn dầu Keystone XL và Dakota Access. Ảnh: REUTERS

Ông Trump và sắc lệnh thông qua dự án xây dựng hai đường ống dẫn dầu Keystone XL và Dakota Access. Ảnh: REUTERS

3. Chính sách phá thai. Ông Trump cấm dành ngân sách liên bang cho các tổ chức cung cấp dịch vụ phá thai.

4. Hiệp định TPP. Sắc lệnh này rút Mỹ ra khỏi tất cả các cuộc đàm phán của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và việc ký kết thỏa thuận thương mại.

5. Đóng băng quá trình tuyển dụng liên bang. Tân tổng thống tuyên bố các cơ quan không thể tiến hành tuyển dụng nhân sự, chỉ trừ 2 trường hợp ngoại lệ: nhân viên quân sự và các vị trí quan trọng trong việc giữ gìn an toàn cho cộng đồng.

6 + 7. Đẩy nhanh thông qua dự án xây dựng hai đường ống dẫn dầu Keystone XL và Dakota Access.


Ông Trump và sắc lệnh rút nước Mỹ khỏi hiệp định TPP. Ảnh: REUTERS

Ông Trump và sắc lệnh rút nước Mỹ khỏi hiệp định TPP. Ảnh: REUTERS

8. Đẩy nhanh việc đánh giá môi trường. Ông Trump yêu cầu thúc đẩy việc đánh giá môi trường và chấp thuận các dự án hạ tầng cơ sở được ưu tiên cao.

9. Sử dụng thép Mỹ trong đường ống dẫn dầu. Tổng thống Trump chỉ đạo bộ trưởng thương mại đề ra kế hoạch đảm bảo rằng tất cả đường ống dẫn dầu xây dựng hoặc sửa chữa ở Mỹ phải sử dụng vật liệu được sản xuất trong nước "ở mức tối đa".

10. Xem xét lại các quy định về sản xuất. Trong sắc lệnh này, ông Trump ra lệnh bộ trưởng thương mại bắt đầu quá trình xem xét kéo dài 60 ngày về các quy định dành cho nhà sản xuất Mỹ. Mục tiêu là tìm cách đẩy nhanh tiến trình cấp phép và mọi tiến trình liên bang dành cho họ.

Bảo Hạnh (Theo PBS Newshour)