Kết quả kiểm tra các mẫu đất tại Trung Quốc từ năm 2005-2013 cho thấy khoảng 16,1% diện tích đất nói chung và 19,4% diện tích đất trồng trọt bị ô nhiễm.

Theo điều tra của Bộ Bảo vệ Môi trường, Bộ Đất đai và Tài nguyên, hơn 80% đất đai ô nhiễm là do chất độc vô cơ gây ra, trong đó 3 chất phổ biến là cadmi, niken và thạch tín.

Đất trồng trọt Trung Quốc bị ô nhiễm dẫn đến mối lo về vệ sinh an toàn thực phẩmẢnh: AP
Đất trồng trọt Trung Quốc bị ô nhiễm dẫn đến mối lo về vệ sinh an toàn thực phẩmẢnh: AP

Hãng tin Canadian Press dẫn báo cáo trên nhận định một số khu vực đất bị ô nhiễm nặng nề là bằng chứng nổi bật của tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang do quá trình công nghiệp hóa và khai thác mỏ. Ngoài ra, thông tin này làm gia tăng mối lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước.

Xuân Mai