Tại buổi kiểm tra, siêu thị Metro đã xuất trình đủ các giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc hàng hóa. Qua kiểm tra, các mẫu giấm, bún, mứt bày bán tại đây đều đạt chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra cũng lấy các mẫu hoa quả, thịt để kiểm nghiệm. Kết quả sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian sớm nhất.

Bộ Y tế kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết tại siêu thị Metro
Bộ Y tế kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết tại siêu thị Metro

“Tất cả thông tin tích cực và các cơ sở vi phạm sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết” - ông Long nhấn mạnh.

Tin-ảnh: N.Dung