Kết quả kiểm tra cho thấy 100% trong số 15 mẫu bát đĩa được kiểm tra đều bảo đảm sạch; khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm sống, chín và lưu mẫu đạt yêu cầu; các tủ bảo ôn bảo quản thực phẩm hoạt động tốt. Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục ATTP, cho biết trong suốt thời gian phục vụ Đại hội Đảng, mỗi điểm đều có 2 cán bộ phụ trách về ATVSTP trực cùng kíp y tế cảnh vệ. Thực phẩm trước và sau khi chế biến đều được kiểm tra các chỉ tiêu về ATVSTP.

Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại điểm phục vụ đại biểu, khách mời tham dự Đại hội Đảng XII
Đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại điểm phục vụ đại biểu, khách mời tham dự Đại hội Đảng XII

Theo ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục ATTP Hà Nội, vào dịp diễn ra Đại hội Đảng, TP Hà Nội có 10 điểm đón tiếp, phục vụ suất ăn với số lượng khoảng 50-500 suất ăn/buổi. Do đó, việc kiểm soát thực phẩm, nguồn nước phải bảo đảm nghiêm ngặt. Hiện các mẫu nước uống, sinh hoạt tại 10 điểm phục vụ đại biểu, khách mời đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều đạt yêu cầu.

Tin-ảnh: N.Dung