Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý - Ảnh: Vneconomy
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý - Ảnh: Vneconomy

Sáng 21-5, thay mặt Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

Vấn đề nổi bật nhất là về đề nghị của Chính phủ lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, dự án Luật Về hội từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (tháng 10-2016), Ủy ban thường vụ QH cho rằng đây là những dự án quan trọng cần được sớm ban hành nhằm cụ thể hóa Điều 25 của Hiến pháp và tạo hành lang pháp lý để Nhà nước quản lý các hoạt động này.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình chuẩn bị, đề nghị QH cho lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11 dự kiến diễn ra vào tháng 5-2016, còn dự án Luật Về hội thì giữ thời hạn trình tại Kỳ họp thứ 10 theo đúng Nghị quyết của QH. Đề nghị Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Biểu tình, dự án Luật Về hội trình QH theo tiến độ.

Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục đề cao trách nhiệm xây dựng pháp luật; tập trung đầu tư nhân lực, vật lực và các điều kiện khác cho công tác xây dựng pháp luật để bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án luật, pháp lệnh.

Về các dự án đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và Chương trình nhiệm kỳ QH khóa XIII, theo tờ trình, Chính phủ đề nghị bổ sung 9 dự án luật. Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH cho bổ sung vào Chương trình năm 2015 2 dự án luật thuộc Chương trình nhiệm kỳ XIII gồm các dự án: Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) (xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Dược (sửa đổi) (trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11). Đối với dự án Luật Cảnh vệ đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 QH khóa XIV.

Đồng thời, đề nghị chỉ bổ sung những dự án thật sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, đã được chuẩn bị kỹ và bảo đảm chất lượng, cụ thể là các dự án Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được Ủy ban thường vụ QH xem xét, thông qua tại phiên họp tháng 3-2015) và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

T.Dũng-P.Anh