Sau một ngày rưỡi làm việc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bế mạc sáng 1-12.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - đánh giá các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng cho tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đinh La Thăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016… Khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện 7 chương trình đột phá; hoàn thành xây dựng đề án “Cơ chế, chính sách đột phá để TP phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020”.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (bìa phải) cùng các đại biểu
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (bìa phải) cùng các đại biểu

Ông Đinh La Thăng cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng TP HCM thành một trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á…

Trước đó, trong phần thảo luận tại hội trường, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP, giải đáp những trăn trở của đại biểu về tình hình ngân sách đang khó khăn, làm như thế nào để bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo tốt cho người dân...

Theo bà Thu, trước tiên, UBND TP làm việc, trao đổi với Sở Tài chính để khẳng định những nội dung nào, những khoản chi nào cho các đối tượng về an sinh xã hội là phải bảo đảm, không cắt giảm dù ngân sách có khó khăn. Trên cơ sở đó, bà Thu cho biết sẽ báo cáo Chủ tịch UBND TP để có sự đồng thuận và có kết luận rõ về các khoản chi này.

Cũng theo bà Thu, TP sẽ tiếp tục bình ổn thị trường, phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái trong nội bộ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cộng đồng dân cư; khẩn trương nghiên cứu các chính sách xã hội hóa y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao để thu hút các nguồn lực xã hội trong điều kiện đầu tư công gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP, khẳng định: “Dù khó khăn cỡ nào TP cũng phải bảo đảm tỉ lệ đầu tư cho văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế hạ tầng, đầu tư phải ưu tiên cho 7 chương trình đột phá, các dự án được ưu tiên, còn lại làm vốn mồi cho các dự án đầu tư”.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2017, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, trước hết là bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và lãnh đạo…

Bài và ảnh: Trường Hoàng