Ngày 26-5, tham gia thảo luận về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, đại biểu Lê Thanh Vân đã đề cập đến tính chuyên nghiệp của các đại biểu trong quá trình hoạt động.

Vị đại biểu tỉnh Cà Mau cho biết một số ý kiến kiến nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ông Lê Thanh Vân cho rằng đừng nhấn mạnh vào số lượng, cho dù có 100% đại biểu chuyên trách mà không chuyên nghiệp thì hoạt động của Quốc hội cũng không đảm bảo được thực chất, thực quyền.

ĐB Lê Thanh Vân nói về tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng dù có 100% đại biểu Quốc hội chuyên trách nhưng không chuyên nghiệp thì Quốc hội sẽ khó hoạt động thực chất, thực quyền - Ảnh: Quochoi.vn

Theo đại biểu Lê Thanh Vân, hạt nhân hoạt động của Quốc hội chính là các đại biểu. "Chúng ta đang chuyển sang một Quốc hội hoạt động thực chất, thực quyền thì phải tăng cường năng lực cho đại biểu, mà trước tiên là năng lực pháp lý và các điều kiện để đảm bảo hoạt động cho đại biểu Quốc hội. Trong đó, đáng chú ý nhất là năng lực lập pháp của đại biểu Quốc hội, quyền trình dự án luật, quyền trình sáng kiến luật"- đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Nếu như không được bảo đảm các quyền nêu trên, ông Vân lo ngại quyền khởi xướng chính sách sẽ thiên về phía Chính phủ mà thôi. "Lúc đó Quốc hội sẽ không còn nắm giữ được vai trò chủ đạo là cơ quan duy nhất nắm giữ quyền lập hiến, lập pháp"- đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Về ý kiến một số đại biểu cho rằng tăng cường đại biểu Quốc hội là chuyên gia, ông Lê Thanh Vân cho rằng cũng không đúng. Bởi vì đại biểu Quốc hội là chính trị gia, phải nắm chắc được nguyên lý vận hành của thiết chế quyền lực nhà nước, các nguyên lý vận hành của thể chế kinh tế-xã hội để khởi xướng chính sách và thuyết phục chính sách.

"Nếu đại biểu Quốc hội là chuyên gia, am hiểu sâu về một lĩnh vực cụ thể thì không đúng với nguyên lý vận hành của thiết chế quyền lực cao nhất là Quốc hội"- ông Vân bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh đó, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị quy định tiêu chuẩn Tổng thư ký Quốc hội. Theo ông Vân, Tổng thư ký Quốc hội không phải là nhân vật chính trị mà là nhân vật hành chính, làm sao để Tổng thư ký Quốc hội phải là người am tường trình tự, thủ tục hoạt động Quốc hội để tư vấn cho Chủ tịch Quốc hội điều hành hoạt động thực chất, thực quyền hơn.

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày, so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, dự thảo Luật tại kỳ họp này đã được tiếp thu, chỉnh lý 12 nội dung sau:

- Tiêu chuẩn một quốc tịch đối với đại biểu Quốc hội

- Tăng tỉ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số đại biểu

- Việc quyết định số lượng và phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các Đoàn

- Công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

- Việc bảo đảm kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc

- Việc tổ chức Hội nghị đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

- Không quy định hình thức văn bản kết luận của UBTVQH trong Luật

- Đổi tên 2 Ủy ban của Quốc hội;

- Không quy định số lượng cấp phó cụ thể tại Hội đồng và từng Ủy ban

- Giữ chức danh Ủy viên Thường trực, Ủy viên Chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội như Luật hiện hành nhưng mở rộng cơ cấu Thường trực Hội đồng, Thường trực Ủy ban bao gồm cả Ủy viên Chuyên trách

- Bổ sung trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội trong việc tham gia thẩm tra và việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết

- Làm rõ hơn trách nhiệm của thành viên Hội đồng, thành viên Ủy ban trong việc tham dự phiên họp toàn thể của Hội đồng, Ủy ban.

Minh Chiến