Nhiều đại biểu cho rằng để thu hút được người tài đặc biệt phải thoáng cơ chế chứ không thể thi tuyển như cán bộ, công chức. GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn cho rằng có nhiều cách để thẩm định năng lực chứ không nhất thiết phải qua thi tuyển, nhất là đối với những người đã được xác định là có tài năng đặc biệt. Đồng tình, nghệ sĩ Quyền Linh nói phải làm thật trân quý chứ không phải cơ chế xin - cho mà phải tiến hành mời sau khi tìm kiếm, thu hút được. Theo nghệ sĩ Quyền Linh, đã là người tài, còn là người tài đặc biệt mà bắt họ thi tuyển thì chắc khó ai tham gia. Nếu muốn người tài phục vụ thì phải mời theo từng đề án cụ thể. Ví dụ như người tài nào có thể giải quyết được vấn đề kẹt xe của TP, người tài nào có thể giải quyết được vấn đề ngập nước của TP… "Khi đã có được rồi thì trao trọn cho người tài quyền quyết định dự án, đề án đó. Kể cả quyền quyết định cộng sự cùng làm với mình" - nghệ sĩ Quyền Linh kiến nghị. Ngoài ra, nghệ sĩ Quyền Linh còn gợi ý nên thành lập một ban truyền thông để tìm kiếm người tài. Dẫn câu chuyện ngày xưa, nhà vua tìm được nhân tài đánh giặc phải về tận thôn xóm mới phát hiện ra, nghệ sĩ Quyền Linh nói: "Giờ mình cũng phải làm như vậy mới mong tìm kiếm được người tài thật sự".

Người tài đặc biệt sao phải thi tuyển? - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi ý kiến xung quanh đề án thu hút người có tài năng đặc biệt

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, đề án cần triển khai bài bản để kiếm được nhân tài thật sự, bảo đảm công bằng, khách quan. Do đó, luật sư Hậu đề nghị cần đặt ra chế tài nghiêm khắc đối với các hiện tượng lạm dụng đề án để trục lợi. 

Tin-ảnh: P.Anh