Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có văn bản phản hồi Cục Hải quan TP HCM về vụ việc 22.000 lon sữa của kiều bào Úc hỗ trợ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại TP HCM.

Theo Tổng cục Hải quan, qua trình bày và tài liệu gửi kèm công văn thì lô hàng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi của kiều bào Úc viện trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là hàng hóa do nước ngoài viện trợ phi dự án cho Việt Nam.

Dẫn quy định tại Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan cho biết hàng hóa viện trợ không thuộc trường hợp miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP HCM trao đổi, báo cáo với UBND TP HCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để triển khai thực hiện hướng dẫn ngày 1-11-2021 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đối với lô hàng viện trợ là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng, Cục Hải quan TP HCM chỉ đạo cho phép đưa hàng hóa về bảo quản trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan theo quy định hiện hành.

Việc lô hàng 22.000 lon sữa hỗ trợ trẻ em về tới TP HCM một tháng nay nhưng vẫn "mắc kẹt" được đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, đề cập tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 9-11.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, khi lô hàng về đến TP HCM, địa phương đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Sau đó, Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý, trong khi Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP HCM xin ý kiến Chính phủ. 

"Lô hàng cứu trợ về đến TP HCM nhưng 1 tháng chưa lấy ra được là lỗi do ai?"- đại biểu Tô Thị Bích Châu đặt vấn đề trước Quốc hội. 

Minh Chiến