Năm 2016, UBND TP Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội, đến năm 2018, UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050.

“Bát nháo” quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội

Tưởng chừng như sau khi có Quy chế và Quy hoạch thì hoạt động quảng cáo ngoài trời ở Thủ đô sẽ đi vào nề nếp, quy củ, hiện đại, nhưng thời gian qua, có rất nhiều người dân phản ánh đến Báo Người Lao Động về tình trạng quảng cáo "chui", lộn xộn, vi phạm quy chế, ảnh hưởng mỹ quan đô thị… trong hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Nhóm PV VP Miền Bắc