Nhiều đơn vị trao biển nhưng chưa chuyển tiền vào Quỹ vắc-xin Covid-19 - Ảnh 1.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho nhân viên y tế tại Bệnh viện quận 11, TP HCM - Ảnh: HẢI YẾN

Ủng hộ quỹ là tự nguyện, tổ chức, cá nhân chưa chuyển tiền cũng tế nhị, nên quỹ chỉ đôn đốc, công khai, không quy định thời hạn. Việc cá nhân, tổ chức cam kết ủng hộ cũng rất quý. Tuy nhiên, các đơn vị chưa chuyển tiền cũng làm khó cho ban quản lý quỹ, khi thông tin ủng hộ được công khai, mọi người đều biết, nhưng trong danh sách tiền về quỹ lại không có tên một số đơn vị, cũng khó cho ban quản lý quỹ”.

(Ông NGUYỄN QUANG VINH, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19)

"Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận cam kết ủng hộ 1.016 tỉ đồng, tới nay đã chuyển vào tài khoản quỹ 475 tỉ, còn 541 tỉ đồng chưa chuyển. Mặt trận đứng ra kêu gọi và tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch bệnh và mua vắc-xin Covid-19 từ trước khi Quỹ Vắc-xin ra đời. 

Số tiền này các tổ chức, cá nhân cam kết ủng hộ qua MTTQ, không phải của MTTQ ủng hộ, nên các đơn vị chưa chuyển thì chúng tôi cũng chưa có tiền chuyển vào quỹ, nếu nhận được tiền sẽ chuyển ngay. Chiều 21-6, MTTQ sẽ chuyển thêm khoảng 450 tỉ đồng nữa vào quỹ. 

Đây là hoạt động thiện nguyện nên cũng rất tế nhị, là cam kết xã hội, không phải cam kết pháp luật. Chương trình ủng hộ mua vắc-xin Covid-19 xưa nay chưa từng có nên các tổ chức, cá nhân ủng hộ đã thể hiện trách nhiệm xã hội rất lớn, rất đáng trân trọng. Nhiều đơn vị cam kết ủng hộ với số tiền lớn, cần thời gian để thu xếp, điều đó cũng dễ hiểu".

(Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ĐỖ VĂN CHIẾN cho biết trên Tiền Phong sáng 21-6).