Theo đó, đầu quý III/2020, triển vọng tuyển dụng xuất hiện dấu hiệu phục hồi với hơn 38% DN dự kiến hoạt động tuyển dụng sẽ trở lại tình trạng trước Covid-19 trong vòng 3 tháng tới. Khoảng 21% DN dự kiến phục hồi trong vòng 6 tháng và 35% DN dự kiến hơn 6 tháng đến 12 tháng. 5 ngành nghề hàng đầu dự đoán hoạt động tuyển dụng sẽ phục hồi trong vòng từ 3 đến 6 tháng bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông (18%); bán sỉ, bán lẻ và thương mại (17%); chế biến - sản xuất (14%); dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp (10%) và chăm sóc sức khỏe, y tế (9%).

Khảo sát được thực hiện trên 135 đại diện DN trong lĩnh vực nhân sự và thu hút nhân tài.

38% doanh nghiệp tuyển dụng trở lại sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lao động trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Ảnh: HOÀNG TRIỀU

H.Đào