Ai trả trợ cấp thôi việc? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 38 Nghị định 05/2015 quy định đối với DN 100% vốn nhà nước hoặc DN cổ phần hóa từ DN nhà nước, khi chấm dứt hợp đồng lao động mà NLĐ có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại DN trước ngày 1-1-1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian NLĐ đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian NLĐ đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN thuộc khu vực nhà nước trước đó.

Theo quy định này, công ty anh Ngọc làm việc sau cùng có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho cả thời gian thực tế anh làm tại DN lẫn thời gian 5 năm anh đã làm việc tại UBND quận trước năm 1995.