Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Bộ Luật Lao động quy định thời giờ làm việc bình thường của người lao động (NLĐ) không quá 8 giờ trong ngày và 48 giờ trong tuần. Người sử dụng lao động được sử dụng NLĐ làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện: được sự đồng ý của NLĐ; bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm (trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm). 

Bị ép tăng ca, phải làm sao? - Ảnh 1.

Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để NLĐ được nghỉ bù cho thời gian không được nghỉ. Căn cứ quy định trên, công ty anh Trung đã vi phạm pháp luật lao động. Đề nghị anh phản ánh ngay tình trạng trên đến LĐLĐ hoặc phòng lao động - thương binh và xã hội quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở để được can thiệp bảo vệ quyền lợi.