Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 101 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ vào lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng thiết bị, dụng cụ của NLĐ. Ngoài ra không quy định khấu trừ lương trong các tình huống khác. Về vấn đề tính lương trong các trường hợp nghỉ việc, NLĐ được nghỉ việc hưởng nguyên lương với các ngày nghỉ tuần, nghỉ phép năm, ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên làm việc, các ngày nghỉ lễ tết, tang ma, kết hôn… quy định tại các điều 110, 111, 112, 115, 116 Bộ Luật Lao động. Ngoài các trường hợp trên NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. Do đó, nếu NLĐ nghỉ việc vượt quá khung quy định, người sử dụng lao động có thể không trả lương cho những ngày NLĐ không làm việc là có cơ sở.