Hiện nay, hệ thống đánh giá đang được tiếp tục đầu tư phát triển và mở rộng phạm vi đáp ứng nhu cầu của NLĐ và các doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, việc đầu tư công nghệ thông tin và quản lý điều hành hệ thống đánh giá chưa được áp dụng, gây tốn kém và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của hệ thống. Theo ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, công tác đánh giá và cấp chứng chỉ KNN quốc gia, tiến tới tách công tác đào tạo và công tác thi cấp chứng chỉ để hình thành được đội ngũ nhân lực có trình độ, kỹ năng, chứng chỉ được thừa nhận bởi các DN trong nước và quốc tế. Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi), trong đó có những điều khoản về quy định sử dụng lao động qua đào tạo, quyền lợi của NLĐ, DN cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của DN, NLĐ, Chính phủ liên quan đến vấn đề đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực.

Cải tiến, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao - Ảnh 1.

Đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề rất quan trọng cho người lao động và doanh nghiệp

Ông Lê Quân còn thông tin thời gian tới, Bộ LĐ-TB-XH sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị định và quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề sử dụng lao động qua đào tạo, trong quá trình đó đánh giá và cấp chứng chỉ KNN cho NLĐ là việc vô cùng quan trọng nhằm bảo đảm thị trường lao động phát triển lành mạnh, hướng đến nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Tin-ảnh: H.Lê