NGUYỄN VĂN BÌNH (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Cách đây 5 năm, do chưa đủ tuổi đi làm nên tôi mượn hồ sơ của một người bạn đi xin việc. Mới đây, do người bạn này đi làm và đóng BHXH nên bị trùng, buộc lòng tôi phải xin nghỉ công ty cũ. Tôi phải làm như thế nào để chốt sổ bảo lưu được quyền lợi?".

Luật sư ĐẶNG ANH ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 50 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 và điểm b, khoản 1, điều 49 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14, việc ông mượn CMND của bạn để giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) và tham gia BHXH là vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ. Đồng thời, tại khoản 2, điều 51 Bộ Luật Lao động có quy định: "Khi HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp do ký sai thẩm quyền thì hai bên ký lại". Vì vậy, HĐLĐ đã ký giữa ông và công ty cũ được coi là HĐLĐ vô hiệu. Do đó, đề nghị ông liên hệ với công ty cũ để được xử lý đối với HĐLĐ vô hiệu. Cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào kết quả xử lý HĐLĐ vô hiệu để giải quyết quyền lợi về BHXH cho ông.