Theo đó, ngoài chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập trung nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của công nhân; xử lý những doanh nghiệp (DN) cố tình vi phạm pháp luật lao động, các cấp Công đoàn (CĐ) TP sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, BHYT cho công nhân. Bên cạnh đó, các cấp CĐ tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại cơ sở như xây dựng thang bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng.

Nắm bắt và giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng công nhân là ưu tiên của các cấp Công đoàn TP
Nắm bắt và giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng công nhân là ưu tiên của các cấp Công đoàn TP

Song song đó, LĐLĐ TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở trong các loại hình DN; hướng dẫn CĐ cơ sở xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với ban giám đốc DN nhằm phát huy vai trò đại diện theo quy định pháp luật, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tranh chấp lao động.

Tin-ảnh: T.Ngôn