Chưa thể bố trí công việc

Ông Mai Văn Sáu, phó giám đốc công ty, trả lời: Do anh Thắng nghỉ việc quá lâu nên vị trí của anh đã có người thay thế. Sau khi nhận anh trở lại, công ty có bố trí việc khác nhưng anh không đồng ý. Hiện công ty đang chờ nhân sự thay thế anh Thắng hết hạn hợp đồng (đầu tháng 10-2016), sau đó sẽ bố trí công việc cho anh. Trong thời gian anh Thắng chờ việc, công ty vẫn trả 100% tiền lương và phụ cấp. Mong anh thông cảm và chia sẻ khó khăn với công ty.