Ông Lê Hùng Hưng, đại diện Công ty TNHH Minh Phước, trả lời: Theo quy định tại điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động ký HĐLĐ xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày. Mặt khác, theo quy định tại điều 40 bộ luật này, nếu người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo HĐLĐ trong những ngày không báo trước. Căn cứ các quy định trên, anh Nho nghỉ việc nhưng không tuân thủ thời gian báo trước tức là đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật và phải bồi thường cho công ty các khoản theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, chia sẻ với khó khăn của anh Nho, công ty chỉ tính tiền bồi thường vi phạm thời gian báo trước căn cứ trên số ngày công thực tế của 1 tháng (26 ngày) và không yêu cầu bồi thường nửa tháng tiền lương do đơn phương nghỉ việc trái pháp luật. Như vậy, việc công ty yêu cầu anh Nho bồi thường phù hợp quy định pháp luật.