Nguyễn Thanh Mai (quận Phú Nhuận, TP HCM) hỏi: "Được biết kể từ năm 2019, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy nếu hai bên đã ký HĐLĐ nhưng NLĐ muốn nghỉ việc khi đang trong thời gian thử việc thì có phải bồi thường hay tuân thủ thời gian báo trước như khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 1 điều 24 Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong HĐLĐ hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc (HĐTV). Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 27 bộ luật này khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ. Nếu thử việc đạt yêu cầu thì NSDLĐ tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong HĐLĐ, hoặc phải giao kết HĐLĐ đối với trường hợp giao kết HĐTV. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt HĐLĐ đã giao kết hoặc HĐTV. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ HĐTV hoặc HĐLĐ đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.