Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Căn cứ điểm đ khoản 1 điều 36 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động (NLĐ) đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thuộc trường hợp người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khoản 4 điều 177 bộ luật này quy định người sử dụng lao động phải gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho NLĐ là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ. Như vậy, việc gia hạn HĐLĐ cho đến hết nhiệm kỳ đối với cán bộ Công đoàn chỉ áp dụng với trường hợp hết hạn HĐLĐ, không áp dụng với trường hợp NLĐ đủ điều kiện nghỉ hưu, trừ phi 2 bên có thỏa thuận khác. Do vậy, trường hợp của ông Hải không được gia hạn HĐLĐ cho đến hết nhiệm kỳ Công đoàn.