Đào Thanh Khiết (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Bốn tháng sau khi người lao động (NLĐ) vi phạm kỷ luật, công ty chúng tôi mới phát hiện ra hành vi vi phạm của họ. Do vậy, công ty không có biên bản vi phạm kỷ luật tại thời điểm NLĐ phạm lỗi nhưng có hình ảnh trong camera để chứng minh. Vậy công ty có thể xử lý kỷ luật NLĐ không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Thời gian phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của NLĐ vẫn nằm trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động (KLLĐ) theo quy định tại điều 124 Bộ Luật Lao động (BLLĐ). Mặt khác, khoản 12 điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) phát hiện hành vi vi phạm KLLĐ sau thời điểm hành vi phạm đã xảy ra, có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của NLĐ và trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thực hiện như sau: NSDLĐ thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý KLLĐ đến thành phần tham dự quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 123 của BLLĐ, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý KLLĐ khi có sự tham gia của các thành phần thông báo; khi nhận được thông báo của NSDLĐ, trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, thành phần tham dự quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 123 BLLĐ phải xác nhận tham dự cuộc họp. Trường hợp không tham dự phải thông báo cho NSDLĐ và nêu rõ lý do. Trường hợp một trong các thành phần quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 123 BLLĐ không xác nhận tham dự cuộc họp, hoặc nêu lý do không chính đáng, hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì NSDLĐ vẫn tiến hành xử lý KLLĐ. Như vậy, ở trường hợp của anh Khiết nêu, nếu có đủ căn cứ chứng minh được lỗi của NLĐ thì công ty vẫn có thể xử lý KLLĐ.