BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật thì NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Khoản 3 điều 186 Bộ Luật Lao động quy định đối với NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định. Như vậy, số tiền người sử dụng lao động phải thanh toán thêm cùng kỳ trả lương cho NLĐ là mức tương đương khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN (theo tỉ lệ % thuộc nghĩa vụ đơn vị, hiện tại là 21,5%). Thời gian lao động nữ nghỉ thai sản được cơ quan BHXH thanh toán chế độ nên doanh nghiệp không phải trả thêm các khoản này.