NGUYỄN VĂN ANH (quận 6, TP HCM) hỏi: "Tôi làm bảo vệ cho một công ty tư nhân, đã ký 3 lần hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 1 năm. Mới đây, công ty thông báo HĐLĐ của tôi hết hạn vào ngày 15-11 và sẽ cho tôi nghỉ việc. Công ty làm vậy có đúng quy định?".

Luật sư NGUYỄN VĂN PHÚC, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động chỉ được ký HĐLĐ xác định thời hạn với người lao động (NLĐ) 2 lần. Sau đó, nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn. Như vậy, ở trường hợp trên, công ty đã vi phạm quy định khi ký 3 lần HĐLĐ xác định thời hạn với ông Anh và HĐLĐ ký lần thứ 3 phải là HĐLĐ không xác định thời hạn. Do đó, khi muốn chấm dứt HĐLĐ với ông Anh, công ty phải thỏa thuận về việc chấm dứt HĐLĐ. Trường hợp công ty đơn phương ra thông báo chấm dứt HĐLĐ khi chưa đạt được sự thống nhất của NLĐ là vi phạm luật. Khi đó, ngoài nhận NLĐ trở lại làm việc, công ty phải bồi thường các khoản theo quy định tại điều 41 Bộ Luật Lao động.