Nguyễn Văn Dũng (tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với công ty từ năm 2002. Ngày 11-4-2020, công ty tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động và ra quyết định sa thải tôi vào ngày 18-4. Từ khi có biên bản họp xử lý kỷ luật đến khi tôi nghỉ việc chỉ có 1 tuần. Công ty đã vi phạm thời gian báo trước khi cho tôi nghỉ việc không?".

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Khoản 2, điều 38 Bộ Luật Lao động (BLLĐ) quy định khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn; ít nhất 3 ngày làm việc đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên, người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải không phải trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo điều 38 BLLĐ, hơn nữa BLLĐ hiện hành cũng không có quy định về thời gian báo trước khi sa thải người lao động. Do đó, công ty không vi phạm thời gian báo trước khi sa thải anh Dũng.