- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với NLĐ cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới theo quy định. Bộ Luật Lao động cũng quy định mức lương của NLĐ không được trả thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định; người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công việc có giá trị như nhau. Đồng thời, khi NLĐ làm thêm giờ sẽ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm (ít nhất bằng 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường; ít nhất bằng 200% vào ngày nghỉ hằng tuần và vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày). Căn cứ quy định trên, công ty đã vi phạm pháp luật khi phân biệt đối xử với lao động cao tuổi, trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định và không trả tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ cho NLĐ. Bà Hạnh có thể khiếu nại vụ việc đến các các cơ quan chức năng để được can thiệp, bảo vệ quyền lợi.

Phải trả tiền làm thêm giờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa