Điều chuyển lao động nữ nuôi con nhỏ đúng luật

Hà Thị Thu Ngọc (Công ty Tân Phát Đạt, quận Tân Bình, TP HCM)

- Ông Trần Ngọc Dư, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Điều 158 Bộ Luật Lao động quy định lao động nữ nghỉ thai sản được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc, trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. Do thời gian chị Ngọc nghỉ thai sản quá lâu nên công việc kế toán của chị phải có người thay thế. Khi chị Ngọc đi làm trở lại, công ty tạm chuyển chị về công tác tại phòng hành chính - nhân sự nhưng vẫn trả mức lương như trước khi nghỉ sinh là phù hợp với quy định của pháp luật.