Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Căn cứ điểm b khoản 1 điều 38 Bộ Luật Lao động năm 2012, trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục đối với NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm theo HĐLĐ mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục thì người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ. Khi sức khỏe bình phục thì NLĐ được người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ. Như vậy, trường hợp của ông bị tai nạn lao động và thời gian điều trị kéo dài hơn 12 tháng nên công ty được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông nhưng phải bảo đảm thực hiện thời gian báo trước đúng quy định.