Đổi mới chăm lo để thu hút đoàn viên - Ảnh 1.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương (phải) làm việc với đoàn công tác Tổ chức Lao động quốc tế

Để thu hút NLĐ tham gia vào tổ chức Công đoàn (CĐ), thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho rằng trong bối cảnh hội nhập, việc có thêm tổ chức đại diện cho NLĐ tại doanh nghiệp sẽ là thách thức cho tổ chức CĐ Việt Nam nói chung và LĐLĐ tỉnh Bình Dương nói riêng. Do vậy, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ đáp ứng trong tình hình mới. Trong đó, hoạt động CĐ tập trung hướng mạnh về cơ sở, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và NLĐ thiết thực như: Ký kết thành thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành gỗ, ngành dệt may có nhiều điều có lợi hơn cho đoàn viên và NLĐ. Ký kết với các đơn vị cung cấp chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá cho đoàn viên...

Buổi làm việc nhằm tìm hiểu về vai trò của tổ chức đại diện của NLĐ trong bối cảnh có những thay đổi, từ đó đề xuất mô hình quản lý phù hợp trong bối cảnh Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Tin-ảnh: Đ.Trọng