Đồng ý cho nghỉ việc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do đơn xin nghỉ việc của anh Nam không nói rõ là muốn nghỉ từ thời điểm nào nên công ty đã chuyển trả cho anh và yêu cầu ghi rõ thời gian. Tuy nhiên, do ngày hôm đó, anh Nam nghỉ phép nên đơn được giao một nhân viên trong tổ chuyển giùm, sau đó nhân viên này đã quên đưa lại cho anh Nam. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi đã đề nghị anh Nam viết lại đơn và sẽ giải quyết cho anh nghỉ việc theo nguyện vọng.