Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

Bà Lê Thị Nga, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đơn khiếu nại của anh Minh đã được giám đốc xem xét. Đúng là giám đốc có phê duyệt đồng ý cho anh Minh nghỉ việc nhưng do hợp đồng lao động (HĐLĐ) của anh chưa hết hạn nên các bộ phận liên quan đã tham mưu sai cho giám đốc về việc bồi thường chi phí đào tạo. Trường hợp của anh được xem là hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng chứ không phải đơn phương chấm dứt hợp đồng. Mời anh liên hệ với công ty để hoàn tất thủ tục nghỉ việc.