Nguyễn Thị Hà Thu (thuhanguyen76vn@gmail.com) hỏi: "Tổng thời gian tôi làm việc cho công ty là hơn 10 năm nhưng không liên tục. Có giai đoạn tôi nghỉ việc hơn 1 năm, sau đó mới vào làm lại. Như vậy, tôi được cộng thêm bao nhiêu ngày phép năm theo thâm niên làm việc?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo điều 112 Bộ Luật Lao động, cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1, điều 111 của bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày. Bộ Luật Lao động không quy định 5 năm làm việc cho một NSDLĐ là liên tục, hay nói cách khác thời gian làm việc của người lao động bao gồm cả thời gian làm việc không liên tục, ngắt quãng cho NSDLĐ. Như vậy, trường hợp của chị Thu sẽ được cộng thêm vào số ngày nghỉ hằng năm 2 ngày.