Tôi đã gửi đơn xin thôi việc và ngày 17-6-2017 là ngày kết thúc hợp đồng lao động. Khi nghỉ việc, tôi sẽ được hưởng quyền lợi như thế nào?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Nếu chị nghỉ việc đúng quy định và có tham gia đầy đủ BHTN thì khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian hưởng tính theo số tháng đóng BHTN: Đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp; sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Trường hợp công ty không tham gia BHTN thì phải trả trợ cấp thôi việc (mỗi năm làm việc được trả 1/2 tháng tiền lương) cho chị. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng; gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).