Được hưởng chế độ gì khi thôi việc?

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khi chấm dứt HĐLĐ đúng quy định, bạn có thể được hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho thời gian người lao động đã làm việc thực tế trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi thôi việc. Đối với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp do cơ quan BHXH chi trả.