Làm 3 tháng có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, khi HĐLĐ chấm dứt đúng quy định thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương. Do vậy, những người làm việc chưa đủ 12 tháng sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc. Theo phản ánh của anh, công ty đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động về thời gian thử việc (tối đa 2 tháng), không ký HĐLĐ với người lao động sau thời gian thử việc và đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Anh có thể gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết.