PHẠM QUỲNH CHI (quynhchipham8521@gmail.com) hỏi: "Hoạt động trong lĩnh vực đặc thù nên công ty tôi cần sử dụng một số lao động lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm và trình độ tay nghề cao. Khi sử dụng đối tượng lao động này, công ty có thể bố trí họ làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại được không? Thời gian ký hợp đồng lao động là bao lâu?".

Ông TRẦN VĂN TRIỀU, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 64 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động chỉ sử dụng người lao động (NLĐ) cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe khi có đủ các điều kiện: NLĐ cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; NLĐ cao tuổi có đủ sức khỏe làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo tiêu chuẩn sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau khi có ý kiến của bộ chuyên ngành; chỉ sử dụng không quá 5 năm đối với từng NLĐ cao tuổi; có ít nhất một NLĐ không phải là NLĐ cao tuổi cùng làm việc; có sự tự nguyện của NLĐ cao tuổi khi bố trí công việc. Đề nghị công ty bà Chi căn cứ quy định trên để thực hiện.