- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định khi NLĐ do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Liên quan đến nội dung này, Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) có điều chỉnh. Cụ thể, khoản 3 điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 quy định trường hợp NLĐ do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Như vậy, từ năm 2021, chỉ khi NLĐ thôi việc, bị mất việc làm mới được người sử dụng lao động thanh toán bằng tiền những ngày nghỉ phép hằng năm chưa nghỉ hết.