Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm 1 ngày. Nếu trước đây Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với anh Ngọc; sau đó điều động anh từ công ty này sang công ty khác trực thuộc tập đoàn nhưng không chấm dứt HĐLĐ, đơn vị mới cũng không ký HĐLĐ với anh thì anh được tính thêm 3 ngày phép thâm niên. Trường hợp anh không ký hoặc đã chấm dứt HĐLĐ với tập đoàn trước khi ký HĐLĐ với các công ty thì không được cộng dồn thời gian để tính thêm ngày nghỉ hằng năm.