Nguyễn Thanh Thủy (KCX Tân Thuận; quận 7, TP HCM) hỏi: "Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 3 năm với một công ty bảo vệ và đến tháng 10-2020 mới hết hạn. Vì gia đình khó khăn, giữa tháng 3-2020 tôi nộp đơn xin nghỉ việc và công ty đã đồng ý cho nghỉ từ ngày 25-5. Tuy nhiên, từ ngày 12 đến 25-5, công ty không bố trí công việc mà yêu cầu tôi nghỉ trừ vào phép năm 2019. Yêu cầu của công ty có phù hợp quy định?".

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 37 Bộ Luật Lao động quy định khi bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn. Mặt khác, theo điều 111, 114 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ và phải thông báo trước cho NLĐ. Trường hợp NLĐ do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Từ các quy định trên cho thấy thời gian báo trước của chị Thủy đã vượt quá thời gian luật định và việc công ty chấp thuận đơn xin nghỉ việc nhưng cố tình kéo dài thời gian giải quyết để trừ vào phép năm của chị Thủy là chưa phù hợp quy định pháp luật. Trong trường hợp này, công ty phải giải quyết cho chị Thủy nghỉ việc và thanh toán bằng tiền số ngày nghỉ hằng năm mà chị chưa sử dụng.