Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của tổ chức CĐ và đội ngũ CNVC-LĐ thủ đô, đồng thời trực tiếp góp hơn 10 lượt ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, các ý kiến tập trung góp ý vào một số nội dung: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, khung thỏa thuận làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, thương lượng.

Hà Nội: Giữ nguyên khung thỏa thuận làm thêm giờ - Ảnh 1.

Đại biểu nêu ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Về thời giờ làm thêm, đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên khung thỏa thuận làm thêm giờ như trong Bộ Luật Lao động 2012, nếu tăng khung thỏa thuận giờ làm thêm thì khi chi trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động phải được tính theo lũy tiến. Đối với tuổi nghỉ hưu, nhiều ý kiến đồng tình với việc cần xem xét đến các lĩnh vực ngành nghề, các đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất, dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù như giáo viên mầm non, tiểu học, người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tin-ảnh: D.Thảo