Ông Lê Đăng Hải, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là công ty có quy định về việc đào tạo bắt buộc. Việc này thực hiện theo quy chế của công ty chứ không có hợp đồng đào tạo với nhân viên. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã đối chiếu với các quy định hiện hành cũng như tham khảo ý kiến cơ quan chức năng thì được biết việc công ty yêu cầu nhân viên phải bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng là chưa đúng. Do vậy, công ty đã hủy bỏ quy định này trong quy chế của công ty.

Hủy bỏ quy định trái luật - Ảnh 1.