Ông Lê Nam Thắng, phó giám đốc công ty, trả lời: Có thể anh Thanh nghe nhầm hoặc do phòng nhân sự truyền đạt sai. Bởi lẽ, theo quy định, mọi sự thay đổi của nội dung HĐLĐ phải được sự thỏa thuận giữa 2 bên. Do vậy, nếu anh Thanh không đồng ý với các điều khoản mới thì công ty sẽ tiếp tục thực hiện những thỏa thuận trong HĐLĐ đã ký với anh trước đó, không có chuyện công ty cho anh nghỉ việc nếu không đồng ý ký hợp đồng mới.