Không phải đăng ký nội quy

Bà Võ Thùy Linh, phụ trách hành chính - nhân sự, trả lời: Đúng là vừa qua có trường hợp một nhân viên bị sa thải vì có hành vi làm lộ bí mật kinh doanh, gây thiệt hại cho công ty. Doanh nghiệp chúng tôi sử dụng dưới 10 NLĐ, theo quy định thì không phải đăng ký nội quy lao động. Tuy nhiên, công ty vẫn có nội quy lao động và nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được ghi trong hợp đồng lao động để làm căn cứ thực hiện.