Không quy định thời gian tối thiểu nghỉ dưỡng thai

Tin mới

04/10/2016 22:15

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có công văn trả lời BHXH Việt Nam làm rõ một số nội dung vướng mắc khi thực hiện chế độ thai sản đối với lao động nữ (LĐN).

Không quy định thời gian tối thiểu nghỉ dưỡng thai

Theo đó, LĐN mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con chết hoặc chết lưu hay tất cả các con đều chết thì trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại điều 38 Luật BHXH được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con chết hoặc chết lưu. Theo quy định tại khoản 3, điều 31 Luật BHXH, LĐN đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn không quy định thời gian tối thiểu nghỉ dưỡng thai để được hưởng chế độ thai sản theo điều kiện quy định nêu trên.

Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH theo điều 38 Luật BHXH cũng được thực hiện đối với cả trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại khoản 2, điều 9 Thông tư số 59/2015 của Bộ LĐ-TB-XH. Khoản 6, điều 34 Luật BHXH quy định trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH nhưng mẹ gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi, không phụ thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.

T.Ngôn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI