- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 20 Bộ Luật Lao động năm 2019, HĐLĐ phải được giao kết theo một trong 2 loại là HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn. Do đó, khi người lao động và người sử dụng lao động giao kết HĐLĐ sẽ căn cứ vào thời hạn thực hiện công việc để xác định loại HĐLĐ sẽ ký kết. Như vậy, khi tuyển dụng lao động vào làm công việc mang tính chất thời vụ thì công ty bà có thể ký loại HĐLĐ xác định thời hạn. Thời hạn HĐLĐ kéo dài bao lâu tùy thuộc thời gian công ty cần sử dụng người lao động nhưng không quá 36 tháng kể từ khi HĐLĐ có hiệu lực.