Ngoài sự đồng ý của người lao động (NLĐ), Hepza đề nghị các DN tuân thủ một số quy định như: Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ/tháng và tổng số không quá 200 giờ/năm. Khi NLĐ làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên, kể cả số giờ làm thêm, thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

Hepza lưu ý doanh nghiệp chi trả tiền lương làm thêm cho người lao động đúng quy định
Hepza lưu ý doanh nghiệp chi trả tiền lương làm thêm cho người lao động đúng quy định

Hepza đặc biệt lưu ý DN phải bảo đảm việc chi trả tiền lương làm thêm giờ đúng quy định và bố trí thời gian nghỉ bù cho NLĐ. Các DN thuộc trường hợp được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt may, da giày, nông - lâm - thủy sản) phải thông báo bằng văn bản về Phòng Quản lý lao động Hepza (địa chỉ: số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM).

Tin-ảnh: T.Ngôn